eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 18.12.2018r., wpisane zostały zmiany w KRS w dniu 02.01.2019 r. i z sukcesem nastąpiło
połączenie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) i Banku
Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim (bank przejmowany). Oba banki będą od tej pory działać pod
jedną nazwą jako:

MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE

W wyniku połączenia Klienci Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim stali się Klientami
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (Banku MBS), który jest nowoczesny,
bezpiecznie zarządzany i postrzegany jako jeden z wzorcowych banków spółdzielczych w Zrzeszeniu
BPS S.A.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż ze względu na planowane połączenie
systemów informatycznych obu banków, w celu zapewnienia wszystkim Klientom możliwości
korzystania z nowoczesnych narzędzi a także w celu podniesienia jakości świadczonych usług, mogą
wystąpić następujące (okresowe) utrudnienia:

* w dniach 04.01.2019 r. od godz. 16.30 do 06.01.2019 r. do godz. 23:59 - w dostępie do
bankowości internetowej, tj. systemów : eBankNet i eCorpoNet Banku Spółdzielczego
w Wodzisławiu Śląskim,


* w dniach 04.01.2019 r. od godz. 16.30 do 06.01.2019 r. do godz. 23:59 - w dostępie do tzw.
szybkich płatności realizowanych przez BlueMedia - dotyczy Klientów dotychczasowego
Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim,

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapraszamy do współpracy w nowym, lepszym wydaniu.


Z poważaniem,
Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

KOMUNIKAT

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2019r do 31.12.2019r Bank nie będzie pobierał za wysłanie za pomocą SMS hasła aktywacyjnego oraz hasła jednorazowego autoryzującego transakcje wykonane w systemie eBankNet i eCorpoNet.

Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów, którzy korzystają z list haseł, do skorzystania z bezpłatnej formy autoryzacji transakcji.


Z poważaniem,
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim